90 dagars mål - den kompletta guiden - Kicki Westerberg

90 dagars mål – den kompletta guiden

90 dagars mål är hett. För att inte säga populärt. Och det är inte bara jag som jobbar med 90-dagars mål, en del väljer att kalla det för kvartalsmål eller delmål. Men det finns en anledning till att metoden har blivit min favorit när jag planerar. 90 dagar en perfekt period, tillräckligt kort för att överblicka och tillräckligt lång för att det ska hinna hända saker. En annan fördel är att du sparar tid genom att inte behöva detaljplanera hela året direkt – för du vet ju att saker ändras under resans gång. Här får du lära dig mer om hur du gör rent praktiskt.

90 dagars mål - den kompletta guiden - Kicki Westerberg

Grundtanken är att du skapar en detaljerad planering över 90 dagar (här jobbar du alltså med de nästkommande 90 dagarna) istället för att detaljplanera för ett helt år. Du utgår från dina övergripande mål för året och din strategikarta om det gäller ett företag. (Strategikartan är då en viktig del av totalen, den innehåller både ditt mål och dina strategier för tillväxt och intäkter) Här kan du läsa mer om Strategikartan för entreprenören

Välj ut dina fokusområden och sätt max tre 90-dagarsmål – aldrig fler. (När ett mål är uppnått kan du påbörja ett nytt. Kanske går det fortare än 90 dagar.) Du väljer sedan ut de projekt (prestationsmål) som har störst effekt när det gäller att ta dig mot det du vill åstadkomma på längre sikt. Välj tre stycken under varje 90-dagarsmål. Varje vecka utvärderar du om du jobbar med rätt saker och om dina åtgärder tar dig framåt. Om något inte funkar, gör om och gör något annat.

Olika typer av mål Ekonomisk PT Kicki Westerberg

Vad kännetecknar ett bra 90 dagars mål

tar dig mot till mål för året (tex 2019)
ingår i din plan för året
nås på max 90 dagar
mätbart i % eller kronor
du har inte full kontroll över utgången men
TTT (tändande, tydligt & tidsatt)

90-dagarsmålet är också ett resultatmål, alltså ett önskat resultat fast på kortare sikt. Den avgörande skillnaden är att du måste lära dig att sätta dessa mål så att de passar in på de kommande 90 dagarna. Om du tror att det kommer att behövas mer än 90 dagar då bryter du ner målet så att det ryms.

Det är alltså tidsaspekten som är den stora skillnaden.

Men hur skapar du ett bra och fungerande 90 dagars mål?

Precis som du gör med alla andra längre mål.

Här har du min checklista till ett välformulerat mål:

 1. Skriv det i nutid som om det redan har hänt.
 2. Se till att det är tydligt, tändande och tidsatt (max 90 dagar)
 3. Varför vill du nå ditt mål, vad kommer det att ge dig?
 4. Vad hindrar dig, hur kommer det sig att du inte redan nått ditt mål?
 5. Vilka resurser behöver du för att nå ditt mål?
 6. Vad kommer att hända om jag inte uppnår mitt resultat?
 7. Om jag ska uppnå mitt resultat, vad behöver jag börja med?
 8. Vad är jag beredd att sluta med för att uppnå mitt resultat?
 9. Övriga saker jag är beredd att göra för att uppnå mitt resultat.
 10. Hur kan jag njuta mer av vägen fram till mitt resultat? Delmål – fira !!
 11. Har jag fattat ett riktigt beslut – är jag redo att börja nu?
 12. Vilket är det första steget jag skall ta nu? När gör jag det?

Så här kan du formulera ett 90 dagarsmål

 • öka försäljningen av dina totala tjänster med 150 000 kr inom 90 dagar
 • utöka försäljningen på två varugrupper med 15 % inom (t.ex. 70, 80, 90 dagar)
 • lansera en ny kampanj och öka försäljningen av X med 25 % inom 30 dagar
 • hitta en ny butik för etablering i Orten inom 65 dagar
 • hitta mina fem första betalande kunder och sälja för 45 000 kr inom 40 dagar.

Tre typer av mål så funkar det

Mitt test av 90 dagars planners

LYCKA TILL !!!


Vill du höra mer från mig så kan du prenumerera på mina inspirationsbrev som handlar om hur du hittar Momentum genom att ta dig från motstånd till medgång. “The Power of M” är mitt koncept för dig som vill lära dig mer om prestation för att nå dina mål.

Similar Posts