Så jobbar du med dina värderingar i ditt liv & företag - Kicki Westerberg

Så jobbar du med dina värderingar i ditt liv & företag

Värderingar – floskler eller användbara grundbultar? Värderingar kan vara användbara vägvisare i det dagliga livet. I det här inlägget får du lära dig hur du väljer ut dem och varför det är bra göra så. 

Så jobbar du med dina värderingar i ditt liv & företag - Kicki Westerberg

Många gånger har jag hört historier i större företag och organisationer som jobbat med värdegrundsarbete och skapat vackra fraser som ska ut på alla nivåer i företaget. Kanske har du själv deltagit den här typen av arbete. Men hur används dem i det verkliga livet. När jag googlar på ordet värderingar så kommer bland annat den här texten upp.

Värderingar definieras som en individs eller en organisations grundläggande synsätt eller åsikter. De är vägledande principer som formar beteende och påverkar beslut. I en affärsverksamhet styr värderingarna, det sätt på vilket produkter och tjänster levereras, liksom hur medarbetare behandlas. När värderingarna respekteras och efterlevs så definierar de organisationens kultur.

Att räkna upp sina värderingar är enkelt, (om vi nu kommer ihåg dem) det är efterlevnaden som är viktig. Det är därför du viktigt hittar de värderingar som du tror på och som du kan leva med i vardagen.

Så varför & hur kan du jobba med dina värderingar?

Den huvudsakliga fördelen med att veta dina värderingar är att du får klarhet, en klarhet som göra att du kan göra konsekventa val och agera beslutsamt. Så, hela poängen med att upptäcka dina värderingar är att förbättra resultaten du får inom de områden i livet du värdesätter högst.

Värderingar är prioriteringar som säger du hur du ska spendera din tid – här och nu.

Jag vill förmedla vikten av att våga kliva fram, ta dina grundläggande behov på allvar och driva ditt företag utifrån dina värderingar eller som jag ofta kallar dem grundbultar. Med grundbultar menar jag de grundläggande förutsättningar som du absolut inte kan tänka dig att kompromissa bort. Det handlar om att bygga ditt liv & drömföretag utifrån dina förutsättningar.

Övning – att ta fram dina värderingar

Med den här övningen kan du vaska fram det som är verkligen verkligen viktigt för dig.

Värderingar exempel- ladda ner ditt ex här

Steg 1 – Vad du värdesätter mest…

Från listan, välj ut de tio värderingar som är viktigast för dig. Gör det fort och tänk inte så mycket på varje ord. Du får sortera i nästa steg. Lägg till egna värderingar till listan om du vill. Skriv ner dem på ett A4 papper.

Steg 2 – Minska ner

Ta ett steg tillbaka och titta på de ord du valt ut. Nu vill jag att du väljer ut fem av dem. Cirkla runt dem.

Föreställ dig nu att du bara får ha fyra. Vilken skulle du ge upp? Stryk den.

Ta sedan bort en till så du bara har tre kvar.

Och en till, så du bara har kvar två.

Slutligen ta bort en av dina värderingar.
Vilken har du kvar på listan? Vad är viktigast för dig?

Hur kan du använda dina värderingar rent praktiskt?

När jag startade mitt företag Ekonomisk PT 2016 så valde jag ut tre ord som jag i min bok “Bygg ditt drömföretag” kallade för Grundbultar. Orden som jag valde och som ledde mig på vägen mot ett nytt liv var FRIHET – KREATIVITET – BALANS. Att ständigt relatera till dem när jag tog beslut både privat och i företaget gjorde att jag lättare höll fokus på vägen. För mig så hittade jag de tre punkterna som blev stommen till en affärsmodell och strategi framåt.

Frihet, Kreativitet & Balans var alltså mina ursprungliga värderingar, de tre ord som skulle ta mig till ett liv i frihet. Allt jag gjorde, alla steg jag tog matchade jag mot dessa tre. Under ett antal år har jag burit dem med mig och inom mig. De hjälpte mig att skapa Ekonomisk PT, att kasta loss mot mina drömmar. Just kreativiteten är viktig för mig i totalen.

För mig betyder kreativitet att jag får jobba med mina sinnen. Att skriva, texter som denna, inlägg på Instagram eller nyhetsbrev. Långt där inne finns även drömmen om den stora berättelsen. Den som gömmer sig i mitt inre, så länge. Att fotografera är en annan kreativ syssla som gör mig lycklig. Som tur är får jag använda dessa fullt ut i min vardag, numera.

Balans behövde jag för att hålla mig i skinnet och inte dra igång allt för många projekt samtidigt. Att hitta en balans i tillvaron efter många år av alldeles för hög arbetsbelastning.

I nästa fas jobbade jag vidare med mina livsmål och hittade då tre ord som fick vara överst på min lista. Det är: GLÄDJE, ENERGI & ENKELHET. Dessa ord genomsyrar mitt liv och mitt högre syfte. Så olika faser i livet har olika värderingar överst. Visst är det smart!

Så min fråga till dig är – vilka värderingar behöver du ha överst JUST NU för att nå dit du vill?

Vill du läsa mer om grundbultar här så hittar du flera inlägg här
Mer om grundbultar & att bygga ditt drömföretag

Om att upptäcka nya värderingar på väg mot målet

Nyfiken på hur du kan jobba med mig
Så kan du jobba med mig – läs här

Similar Posts

3 Comments

  1. Värderingar är för mig som en vägvisare att hålla mig till på min dagliga vandring
    //Kicki

Comments are closed.