Är du i behov av en affärsplan? Här visar jag dit hur du kan testa dina tankar på mindre än 30 minuter med hjälp av ett antal frågor.

Strategikarta, en väg till framgång

Drömmer du om ditt framtida företag? Eller om det företag och liv som du vill ha. Tänk om du såg bilden lite klarare? Vad som skiljer drömmen från visionen är ofta att i drömmen finns ingen strategi för hur du ska uppnå det du vill och ingen strategikarta för vägen framåt. I det här inlägget vill jag ge dig en inblick i hur en strategikarta kan skapa en väg mot din framgång.

strategikarta Kicki Westerberg

Vad är en strategikarta?

Det är lätt att missa syftet och tro att massor av saker på din att göra lista är en strategi och ju fler punkter du har där desto mer kraftfull strategi. En strategi är en serie av handlingar som när de kopplas till varandra skapar framsteg & framgång. Du kan även kalla den för en handlingsplan. Alla handlingar du gör har till syfte att föra dig framåt mot det övergripande målet för din verksamhet. Min modell som jag jobbar med kallar jag för en strategikarta.

en känslig fråga

  • varför har du inte nått dina ekonomiska mål tidigare?
  • varför har du inte slutfört dina startade projekt?
  • varför är inte din lön/inkomst som du hade önskat?
  • varför ser din arbetssituation i ditt företag inte ut som du hade tänkt?

Alla hinder på din väg mot framgång eller förändring, alla olösta problem, alla dina ursäkter eller ”viktiga” uppgifter som bara måste göras först?

Kanske är det dags att skaffa dig en ny strategi och fokusera på det som verkligen är viktigt för dig och ditt framtida företag.

Bygg ditt drömföretag med en strategikarta

När jag hjälper kunden att bygga sitt drömföretag så skapar vi en karta som innehåller två delar, strategi för tillväxt och strategi för att tjäna pengar.

Den ena delen av kartan visar alla ställen där du bygger och marknadsför din verksamhet. Den består både av fysiska och digitala platser. Det blir en karta över de ställen där du möter dina kunder. Genom att välja ut kanaler får du en bild av vad du ska lägga din energi på. Den andra delen av kartan visar din strategi för att tjäna pengar och de 6-8 inkomstkällorna som tillsammans skall hjälpa dig att nå ditt affärsmässiga mål. Vi bryter slutligen ner totalen i hanterbara bitar.

strategikarta ekonomisk ptEn genomtänkt mix av de två grundläggande strategierna ger dig en karta att navigera efter, det ger dig en grund att stå på när du skall driva din verksamhet. Det spelar ingen roll om du är nystartad, driver din befintliga verksamhet eller vill göra en förändring. Kartan du skapar blir din förutsättning för framgång.

Hur går du vidare i din verksamhet?

Du behöver lära dig att skapa bra övergripande affärsmässiga mål, koppla ihop dem med en strategi som fungerar i praktiken. Lägg sedan till ett fungerade system för feedback, då händer det saker.

Lämna gärna en kommentar, har du någon strategi som du följer i ditt företag eller gör du lite som det passar?

Similar Posts