Ta beslut med Human Design

Konsten att ta rätt beslut på temat Human Design

Hur tar du dina beslut? Är du en person som skriver plus och minus listor eller funderar du i evigheter och driver din omgivning till vansinne. Eller så tar du blixtsnabba beslut som du strax ångrar. Om du känner igen dig ska du läsa det här inlägget för Human Design har ett annat perspektiv på att fatta beslut. Det handlar om området som kallas för Authority på din karta. 

Ta rätt beslut med Human Design Kicki Westerberg
En titt på min egen karta

De 3 vanligaste sätten att ta beslut enligt Human Design

Vårt samhälle har lärt oss att vår vänstra hjärnhalva och vår logik är det ultimata beslutandeorganet men inom Human Design finns det en grundläggande skillnad. 

För många jag möter är det en befriande sådan och något som hjälper dem framåt i vardagen. Hjärnan är en smart manick så det kan ligga nära till hands att tro att den ligger bäst till.
Men inte då.

Inom Human Design finns det sju olika sätt att ta beslut vilket kallas för Authority på din karta. 

Alla dina 9 center på kartan har en energimässig röst och när du ska ta ett beslut så kommer alla dina center vilja vara med och snacka. Men det finns ett center som är det ultimata för dig som redskap vid stora och små beslut. Och det är inte din hjärna och logik. 

Det finns sju typer men jag tar upp de tre vanligaste i det här inlägget. De tre är känslomässigt, sakralt och kroppsligt beslutande.  (emotional, sacral & splenic på engelska)

Authority Emotional (tar känslomässiga beslut)

Personer med Emotional Authority har konsekvent tillgång till sina känslor och är designade för att stanna upp innan de fattar beslut. De behöver vänta ut sin känslomässiga våg för att se till att deras beslut är klart och tydligt. Det finns tre typer av våg.

Emotional (känslomässig) authority

Den individuella vågen. 

Om kartan har kanalerna 39-55 eller 22-12 färgade har personen en våg som är utformad för att vara djupt känslomässig åt båda håll. Det kan alltså vara mycket upp och ner.

Den tribala vågen. 

Om kartan har kanalerna 19-49, 59-6 eller 37-40 färgade har personen en våg färgad av sin tribe. Den här vågen handlar mycket om relationer, Den tribala energin handlar mycket om att ta hand om andra för att se till att stammen (din tribe) överlever och har det bra. Att bli missförstådd eller inte sedd kan vara extra svårt, speciellt som litet barn. 

Den kollektiva vågen. 

Om kartan har kanalerna 41-30 eller 36-35, är den kollektiva vågen din. Den här vågen byggs upp och exploderar till slut. Du kanske är okej just nu men så säger någon någonting eller så händer något runt omkring dig och då är det kört. Så funkar den kollektiva vägen, kom ihåg att den kan ta ett tag att utforska!

Vi styrs av samhällets normer

I vår kultur lär vi oss att det är något fel om du upplever något annat än lycka och positiva känslor. Enorma mängder pengar tjänas på denna presumtion. Human Design har ett annat perspektiv. Människor med dessa kanaler (ovan) definierade har konsekvent tillgång till hela spektrumet av mänskliga känslor. De är utformade för att känna mänsklighetens höga toppar och låga dalar. När de fattar ett beslut måste de ta sig tid och se till att de mår bra av sina beslut.

För varje person är våglängden annorlunda och det kommer att vara en del av din undersökning. Det optimala är att bara fatta större beslut när “vågen har gått” dvs när du befunnit dig både högt och lågt. (Längden på vågen kan variera från timmar till dagar.)

Ett bra tips är att notera vad du känner när vågen skiftar och vad den övergripande känslan är. Tumregeln är att om det finns tvivel är det troligtvis ett nej.

Ett annat är att säga, just nu känns det okej men jag vill sova på saken.

Authority Sakral (ta beslut med magkänslan)

Som det låter är Sakral Authority kopplat till ditt Sakrala Center, till den motorn som har ett binärt svar: på/av eller ja/nej. (din inre GPS)

Sacral (sakral) autority

Du är utformad för att vara spontan och fatta beslut enligt ditt sakrala svar.Därför svarar du extra bra på ja och nej frågor.

Personer med en sakral authority kan lita på sin vägledning i stunden. Sen kan det sakrala svaret förändras om ny eller utökad information dyker upp.

Din partner frågar om du vill gå på bio, du får ett ja, sen säger hen att det blir en skräckfilm. Du kanske fortfarande får ett ja eller så får du ett nej. Det är okej att ändra sig, ofta.

Mitt tips är att utforska och få klarhet i hur din authority fungerar och hur du mår och att det är bra av att checka av läget.

Authority Splenic (ta beslut med kroppen)

Personer med Splenic Authority har stor kroppsmedvetenhet. Centret är det äldsta medvetandecentret i kartan och handlar om din kropps fysiska signaler.

Splenic (kroppslig) authority

Det är ett center för högt utvecklad intuition som guidar projektorer och manifestorer.

Utan definierat emotional center känner du lätt  av andras känslor och utan ett definierat sakralt center är du i behov av vila och lugn och ro. Det här gör att du gärna vänder dig inåt för guidning. Om du har Splenic authority så tar du beslut med kroppen. Det handlar om en fysisk intuition. Ett inre vetande. Men se upp så inte dina rädslor lägger sig i.

Ett bra tips är att fråga dig om det är hälsosamt för dig? Du bara vet. Din inre röst är tyst och säger bara till en gång, så lär dig att lyssna och ta dina beslut i enrum.

Så hur ser det ut hos dig, du som läser.

För många är det här ett helt nytt sätt att ta små & stora beslut. Andra gör det redan idag fast omedvetet. Att ta beslut på human design-vis är som jag ser det ett hållbart och långsiktigt sätt.

Similar Posts

2 Comments

  1. Det här är himla spännande! Och tänker (eller är det känner, he he) att det finns inga gränser för alla fördelar med att förstå sig själv bättre. Och bättre. Och bättre!

    TaCK!

  2. Tack Malin för det och så rätt du har, det är en ständig resa till insikter. Ta gärna fram din karta och se vad ditt beslutande ligger. Det är spännande att utforska.

Comments are closed.