tar fram din expert

Vågar du ta fram din inre expert?

Det handlar om hur du ser på dig själv, din uppgift och på din omvärld.

I mitt koncept som vässar och lyfter dig som företagare ingår en del om mindset. Här finns bland annat moment som:

  • Dina livsmål
  • Företagarsabotörer
  • Din inre expert
  • Din syn på pengar
  • Mental styrka

Om du vill sälja en tjänst eller produkt är det en viktig ingrediens att våga framstå som auktoritet inom ditt område.

Hur gör du då för att framstå som en expert, vågar du göra det utan att darra på handen?

Jag ger dig 7 tips som du kan ta med dig till just din verklighet  tar fram din expert

1 Ingen kunskap är för ringa för att ”expertiseras” Om din expertis handlar om att knyta skorna på ett visst sätt så kan du ta den kunskapen till expertstatus i detta mycket snäva fall. Det som du tycker är banalt kanske har givit din potentiella kund magsår en längre tid.

2 Kom igång genom att ta fram en form av lathund eller lista över det som du vill förmedla. Som konsult kan du göra en arbetsgång över något krångligt moment eller ge dina bästa tips inför något som din kund skall investera i, i dessa fall är din kunskap ovärderlig.

3 Framstå som säker, trygghet är den absolut viktigaste ingrediensen i all försäljning. En otrygg säljare som famlar eller inte tror på sin lösning kommer aldrig att kunna förmedla den känsla av trygghet som det ger att bli omhändertagen av en expert. Tänk dig situationen hos frisören som osäkert drar i ditt hår inför den nya frisyren som skall skapas och säger, –jag tror att det här går bra, jag skall försöka få till det.

4 Skapa recept på din kunskap som andra kan följa, det är först när du får andra att skapa samma resultat genom att använda sig av dina råd eller anvisningar som du blir en expert. Be folk omkring dig att testa din kunskap genom följa beskrivningen. Här finns det inga rätt eller fel, är instruktionen otydlig, gör om och gör rätt. När de lyckas kommer andra att rekommendera dig.

5 Du behöver inte vara bäst för att vara expert, att tilltala alla är en omöjlighet. Det är när din personlighet kommer fram som du drar till dig dem som attraheras av din kunskap och din personliga stil. Visst är det väl dem som du vill jobba med?

6 Kliv fram och ta plats, det är ingen annan som kommer att föra dig framåt. Du måste ta positionen som ledare och staka ut riktningen åt ditt håll. Om du själv tar första steget i din övertygelse kommer andra att följa efter.

7 Gör dina mål och medel större än dig själv. Fokusera på vad din större uppgift är och sikta högt. Genuint engagemang och förtroende är en grund till att framstå som expert.

Nu är det dags för din expert att träda fram, vilket område skall du muta in?

Om du vill utveckla ditt företag, förändra din livsstil och få mer av något som du inte haft tidigare, behöver du skaffa ett mindset som tar dig framåt. Ta med dig mina 7 nycklar. Ge dig själv en chans  genom att fundera över vilka av dessa tankar som skulle påverka dig och din företag mest. Du kan inte gå någonstans alls om du inte vet åt vilket håll du är på väg. Planen är kartan som du navigerar efter.

Vad tar du med dig till i ditt företagande?

Similar Posts