Marshmallowexperimentet, uppskjuten belöning

Delay the gratification

Eller uppskjuten belöning som vi kan kalla det på svenska.

Detta begrepp hämtat från psykologin handlar om att göra val som begränsar dina möjligheter nu mot att du senare får möjligheten till något större och bättre. Många menar att detta grepp är ett av de utmärkande dragen hos framgångsrika personer. De som har förmågan att vänta blir mer framgångsrika inom karriär, relationer, hälsa och andra delar av livet.

 • Skjuter du upp din belöning och vad är isåfall ditt skäl?
 • I vilka delar av livet vill du ha omedelbar belöning?
 • Vilka andra strategier har du för att motivera dig att skjuta upp din belöning?

Fokusera på framtiden

Resonemanget visar tydligt på vikten av att lära sig färdigheten att kunna fokusera på framtiden och inte bara på nuet. Förmågan att vänta är ett viktigt element för att slutligen nå ditt stora mål. Det kan bestå i att spara nu och spendera senare, vara hälsosam idag för att får energi senare, stå ut med ett jobb/uppdrag nu för att få en skjuts i karriären senare.

Uppskjuten belöning ökar din viljestyrka och hjälper dig att nå dina mål fortare.

Marshmallow Experiment vid Stanford

Konceptet är mest känt från det experiment som gjordes vid universitetet på sextiotalet. En grupp fyra till sexåringar studerades när de fick en marshmallow och lämnades ensam med denna i femton minuter. De fick välja mellan att äta upp den på en gång eller vänta tiden ut och då få en till.
Vissa åt upp sin marshmallow direkt och andra väntade tålmodigt och fick en till.
Studien fortsatte i vuxen ålder där man konstaterade att de som hade förmågan att vänta utvecklats till mer framgångsrika, motiverade och hade dessutom högre betyg.
Resultaten visade alltså att de som hade förmågan att vänta och skjuta upp sin belöning uppnådde sina långsiktiga planer fortare.

Marshmallowexperimentet, uppskjuten belöning

Här kommer några exempel på tankar.

Spara nu eller slösa direkt?

Köpa en billig bil idag eller vänta och spara för att få just den bil du vill ha längre fram.
-det är väl bara att spara, säger du.
Men det är här som styrkan i uppskjuten belöning möter din egen viljestyrka.Vi möter ständigt utmaningar i de möjligheter att göra av med pengar som dyker upp. Det är förvånande över hur mycket pengar du kan spara genom att göra smartare ekonomiska val.

Utdelning och maximal lön nu eller högre vinst senare.

Att investera vinsterna i sin rörelse idag istället för att ta ut maximal lön och utdelningar kan ge dig fördelar som högre vinst när du säljer företaget. För att uppnå dina ekonomiska mål skall du fokusera på det som är viktigast för dig. Spendera nu med lägre avkastning eller vänta och mångfaldiga den.

Hälsosam kost idag eller skräpmat?

Hälsa är ett område där uppskjuten belöning kan ge fördelar även idag. Om du väljer att ta hand om dig idag genom hälsosam mat och motion kommer du inte bara att leva bättre i framtiden utan även få direkta effekter idag genom ett bättre mående.

Tråkigt rutinjobb nu, toppjobb sen?

Hur tråkigt eller rutinmässigt uppdraget är idag så kanske det är det bästa du kan göra på lång sikt. Det kan ge dig kunskap och en djupare förståelse för det som du behöver för att nå ditt önskade resultat.

5 Strategier som motiverar dig till uppskjuten belöning.

 1. Identifiera dina värderingar
  När du vet vilka dina värderingar är så vet du också vad som verkligen är viktigt för dig. Detta gör det möjligt för dig att göra val som leder dig mot framgång inom det område du fokuserar på.
 2. Jobba med ditt önskade resultat
  Ett väl genomarbetat önskat resultat hjälper dig att förstå vad du vill i det långa loppet. Detta hjälper dig att ta beslutet att avstå idag för att lättare nå ditt långsiktiga mål.
 3. Ha en väl utarbetad plan
  När du förstår var du är på väg och vad du vill åstadkomma måste du har en genomarbetad handlingsplan/affärsplan som påminner dig om beslut och åtgärder som skall tas på vägen. Detta förstärker ditt behov av att jobba långsiktigt.
 4. Prioritera
  Att ha förmågan att prioritera och identifiera vad som verkligen är viktigt för dig och prioritera därifrån ger dig styrkan att skjuta upp din belöning.
  Tänk på de idrottsmän och kvinnor som jobbar hårt mot ett OS om fyra år, när är det dags för ditt OS?
 5. Belöna dig längs vägen
  Att skjuta upp sin belöning kan vara ett tufft jobb, beroende på hur långsiktig ditt mål är. Att bryta ner målet till delmål och belöna dig längs vägen är ett bra sätt att inte tappa sugen.

Vad du än väljer så kan du vara säker på en sak,
den som väntar på något gott kan alltid äta en marshmallow, nu eller senare.

 

Similar Posts