Naturen som källa till kraft och visdom – gäst Karin Wells

I avsnittet inleder Karin Wells och jag samtalet med att diskutera vad det är som gör att vi är “så många” ekonomer lämnar den konkreta ekonomivärlden med sina maskulina energier och provar på inriktningar där våra feminina energier får större utrymme.

Karin är natur- och skogsterapiguide, barnboksförfattare och dessutom ekonom och hon tror att det kan ha med det som jag kallar energier i balans att göra. Under vårt samtal berättar hur hon använder de båda och vad som händer när den ena energin inte får ta plats.

Stress och trötthet skapar obalans

När Karin är stressad upplever hon att hennes feminina energi försvinner och hon tappar sin kreativitet och har enbart problemlösning i fokus. I de här lägena känner Karin sig som en minimerad människa.

Är hon trött försvinner hennes maskulina energi och hon menar att hela hon blir diffus. Hon tappar sin handlingskraft och vet inte vad hon ska göra.

Jag känner igen mig i det här och upplever att efter en period med mycket teknik och målfokus, då försvinner min kreativitet och … hela jag förändras. TiIl och med min röstnivå förändras.

Närvaro i naturen

Ett skogsbad innebär att bada sina sinnen synen, hörseln, känsla, smaken och lukten i skogens energi. Karins roll som natur- och skogsterapiguide innebär att hon guidar till olika möten med skogen utifrån våra olika sinnen.

Hon ser sig själv som en dörröppnare till en stund i skogen tillsammans med skogen och menar att det terapeutiska som sker är mellan skogen och den som badar, inte mellan Karin och den badande.

Hur genomförs ett skogsbad?

Det finns flera sätt att komma igång med skogsbad på. Ett enkelt och fint sätt, menar Karin, är att helt enkelt gå och sätta sig vid ett träd. Sitta med trädet. Andas med det. Känna på barken. Kanske ställa en fråga till trädet.

Hon har ofta med sig barn ut i skogen och jag är nyfiken på skillnaden mellan barn och oss vuxna. Karin berättar att barn upplever allt med sina sinnen och är bra på att vara här och nu. De upplever skogen mer med nyfikenhet och leker i skogen. Vi vuxna transporterar oss mer genom skogen.

Trestegsraketen

Eftersom Karin balanserar sina energier låter hon sin logiska del av hjärnan få ordning och reda och har tagit fram det som hon kallar för en trestegsraket för att komma få ut något av sitt skogsbad. Raketen ser ut så här:

  1. Etablera kontakt med alla sinnen. Hur känns, låter, luktar, smakar, ser det ut?
  2. Skapa en relation. Vem är jag i förhållande till till exempel trädet?
  3. Kommunikation. Kommunicera genom både ord och gester.

Som vilket cocktailparty som helst?

Energierna jobbar parallellt

Vi återkommer till energierna när vi pratar om Karins bokskrivarprocess, där både den feminina och den maskulina energin göra nytta för Karin. Hon berättar att hon får berättelserna till sig i bilder och en intuitiv känsla. När hon sedan skriver ner berättelserna är skrivprocessen linjär och strukturerad.

Och att ha tillgång till sig själv kunna fatta beslut i nära kontakt med sig själv, det är att vara i balans menar Karin.

När jag avslutar med att fråga Karin vad hon har kontakt med i skogen blir hennes spontana svar “mig själv”

Vackert, eller hur?

Du hittar Karin på www.throughnaturetoyou.com

Följ mig på Instagram @kicki_westerberg och lämna en recension och tala om vad du tycker.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *