Ett samtal om mod, sårbarhet och vulkaner – gäst Loa Lava

“Katla kommer!” Så svarade Loa Lava när jag frågade om hon ville gästa Cirkeln.

Loa Lava är katalysator för kurage, även om hon berättar om hur hon från början var en riktig fegis. En fegis som drömde om att driva eget och jobba med ledarskap. Men inte vågade eftersom hon var perfektionist och inte vågade ta sig an något hon inte var säker på att klara av.

Men så upptäckte hon vad mod egentligen är …

MOD som modell

Som den kurage-katalysator hon är pratar Loa om mod och att det innebär att kunna vara sig själv. Att kliva ut i osäkerheten utan att veta utgången.

“Du kommer inte till modet utan att visa sårbarhet” säger hon och citerar sin förebild Brené Brown.

Att vara en ledare är en attityd

Loa leder kurser i modigt ledarskap och vi samtalar om att ledarskap inte handlar om position eller titel utan om att se andra människors potential och leda dem i sin utveckling. 

För att vara en modig ledare och människa kan vi träna på fyra färdigheter:

1) Sårbarhet

Sårbarhet är grundbulten i mod, så det pratar vi ganska mycket om. Som vad sårbarhet egentligen innebär. Och att det inte är detsamma som att vara svag. Tvärtom! Att visa sin sårbarhet är att ta en risk och att utsätta sig för känslomässig exponering. 

Jag frågar hur en modig chef kan visa sin sårbarhet utan att tappa sitt ledarskap? Och Loa menar att för chefer är det extra svårt. De ska ju ha svar på allt. Kunna allt. Men, fortsätter hon,  en modig chef är den som ställer frågor. Den som vågar öppna upp för samtal och släppa sin rustning som vi tror att vi måste ha om vi innehar en viss position. Den som vågar be om hjälp.

Sårbarheten i grunden är att kunna vara sig själv med allt vad det innebär, något som bygger tillit och förtroende. 

Att leva sina värderingar, bygga tillit och förtroende och att kunna resa sig igen är de tre andra färdigheterna för ett modigt ledarskap.  

2) Leva sina värderingar

Att leva sina värderingar är att verkligen leva som vi lär, inte bara prata om det. Det handlar i en organisation om att belöna beteenden som lever upp till värderingarna och individuellt om att agera i enlighet med sina värderingar. 

3) Tillit och förtroende

Det som bygger eller raserar förtroende är framförallt våra handlingar.  Våra små beteenden under längre tid, inte enstaka större ageranden.

4) Att resa sig igen

Är man modig kommer man garanterat att falla och för att vara en modig ledare är det viktigt att kunna resa sig. Våga gå in i det svåra, vara i det jobbiga och känna av vad det är som egentligen är svårt eller jobbigt när man faller. Ja, helt enkelt reflektera och lära av sina misstag. 

VulkanerNA då?

Och så var det där med vulkaner. Och Katla. Katla är en vulkan som har utbrott ungefär vart hundrade år och då slår det verkligen gnistor om henne. Det är så Loa tänker om sig själv och om mod. Att känna av när Katla är på gång. Känna när man blir varm och det stora vulkanutbrottet är på gång. 

Just det ja: Lava. Det är ett artistnamn som Loa har tagit eftersom hon ser vulkaner som en riktig urkraft som vi alla har inom oss. Och släpper vi den urkraften fri får vulkanen utbrott. Det som skapas efter ett vulkanutbrott är ett nytt landskap. Ett vackert nytt landskap. Coolt, eller hur?

Från fegis till modig ledare

Så kom ihåg att ledare finns överallt i vårt samhälle och alla KAN bli ledare.
Det är ett aktivt val och en attityd.

Läs mer om Loa på www.loalava.se

Följ mig på Instagram @kicki_westerberg och lämna en recension och tala om vad du tycker.

Loa Lava ett samtal om mod i Cirkeln Podcasttt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *