Spiritism och extraordinära upplevelser av stor betydelse – gäst Sara Duppils

Ett möte med Sara Duppils, religionspsykolog och forskare med intresse för spiritism och extraordinära upplevelser. Det handlar ibland om vår rädsla för döden, om att vi söker en bekräftelse på att det finns något mer.

Den andra världen lockar Sara, saker som en lätt smekning i håret, en gestalt som visar sig eller ljud utan tydlig källa. Andar och den andra världen fascinerar och väcker både nyfikenhet och skepsis. Sara forskar i  människors erfarenheter av känslan av att något eller någon finns närvarande i samma rum.

Upplevelser som barn väckte hennes nyfikenhet på det spiritistiska. Intresset har sedan drivit henne under hela livet att ta reda på mer om en värld som kan kännas så nära, men ändå så långt bort. Den andra världen.

Jag har forskat om samtida spiritism, föreställningar om andar och så kallade extraordinära upplevelser, säger hon. Det här är ett område som har varit stigmatiserat länge i Sverige och även i andra länder, men framför allt i Sverige. Men jag vill trycka på det här att känslan av någon annans närvaro är något naturligt och en del av att vara människa, säger hon.

Den här typen av erfarenheter kan vara meningsskapande för många och för den som har en upplevelse kan den bli ett bevis på att det inte bara är den fysiska, naturvetenskapliga världen som finns, utan att det även finns något mer. Det kan också minska rädslan för döden då många spiritistiska föreställningar i dag handlar om att människor inte riktigt anses dö, utan man transformeras och fortlever, men i en annan existensform och i en annan värld som är närliggande vår värld.

För det är så hon brukar vilja benämna det; en närvarokänsla, känslan av att inte vara ensam.

Mitt intresse grundar sig i att jag, liksom väldigt många andra, har haft upplevelser som barn av att det finns någonting där, det där ”något”, säger hin. Det här är också vanligt hos vuxna men eftersom det är stigmatiserat är det inget man pratar om.

Ljud, lukter och gestalter är de mest klassiska upplevelserna av andar som brukar förekomma:
Många upplever att det är något eller någon som är nära dem. Man kanske kan höra ljud som man inte hittar en källa till, känna lukter, att någon smeker ens hår eller vidrör en på annat sätt. Det kan också handla om att man tycker sig se gestalter.

Har du hört ordet flummigt i den här typen av sammanhang?

Begreppet flummigt tar vi en diskussion om och Sara har sin egen syn på vad begreppet står för och vad det egentligen betyder.

{{snippet-1}}

Sara Duppils cirkeln podcast

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *