Så väljer du rätt kundgrupp för lönsamhet - Ekonomisk pt - Kicki Westerberg

Så väljer du rätt kundgrupp för lönsamhet

Vilken kundgrupp är din? En viktig faktor för att din verksamhet ska lyckas är att du hittar din idealkund. Det är viktigare än du tror att jobba aktivt med den här frågan. I veckans inlägg får du fyra frågor som du kan ställa dig för att hamna rätt.

Så väljer du rätt kundgrupp för lönsamhet - Ekonomisk pt - Kicki Westerberg

Månadens tema hos mig i februari är kunden i fokus för bättre ekonomi. Alla inlägg handlar om delar i detta tema. Om du vill göra en förändring i ditt företag eller starta ett nytt så kanske tanken har väckts på vem du allra helst vill ha som kund.

Starta med att välja ut din kundgrupp

Titta på de kunder du har idag eller en framtida kund som du skulle vilja jobba med. Svara sen på dessa tre frågor.

  1. Vem tycker du allra bäst om att jobba med?
  2. Vem är det som ger dig energi?
  3. Vem fungerar bäst med den lösning som du erbjuder eller vill erbjuda?

Kanske har du några kunder idag som du skulle vilja ha flera av. Att aktivt hitta sina så kallade tvillingkunder, det vill säga fler kunder av samma typ, brukar löna sig eftersom du redan känner kundgruppen väl. Så hittar du din tvillingkund och dubblerar din framgång.

För dig som vill byta kundgrupp

Ett tips till dig som vill byta kundgrupp är att ta reda på så mycket som möjligt om det segment du vill jobba med i framtiden. Du kan till exempel gå med i forum eller Facebookgrupper i området och se vilka frågeställningar som är aktuella. Fundera sedan över vilka problem kundgruppen har och hur du kan erbjuda en lösning för dem. Ofta är det lättare att börja med kundgruppen och identifiera deras problem istället för att ha en lösning men inte veta vem den är lämpligt för eller var kundgruppen  finns.

Missa inte den avgörande frågan (nr 4)

Ett viktigt sista steg är att fundera över om dina kunder verkligen är beredda eller har möjlighet att betala för din vara/tjänst.

Trots att lösningen är bra så finns det vissa saker som vi inte vill betala för eller så har kunderna inte de ekonomiska resurserna. Du kan jämföra det med att sälja kvalificerad ekonomisk rådgivning till människor som är svårt skuldsatta. Även om behovet är stort så har de inte någon möjlighet att betala för tjänsten.

Hur har du valt ut din kund?

Lämna gärna en kommentar.

Similar Posts